GERİ DÖNÜŞÜM - 0 264 614 44 65
Plastik geri dönüşüm nasıl yapılır?

İlk başta plastik atıklar türlerine göre ayrıştırılır. Ayrıştırılan plastik maddeler kırma makineleriyle küçük parçalara ayrılır. Küçük plastik maddelerin içerisinde belli oranda plastik hammadde karıştırılarak birinci sınıf ya da tekrar eritirilerek katkı maddeleri ilavesi ile ikinci sınıf plastik hammadde üretimi sağlanır. Üretilen plastik hammadde çeşitli sektörlerde daha rahat kullanılması için granül şeklinde üretimi sağlanır. Bu sayede  [ Okumaya Devam ]

Plastik Geri Dönüşüm Nedir ?

Plastik Geri Dönüşüm Nedir ?

Çöp ve atık dediğimiz kullanmadığımız maddeleri daha sonra tekrar kullanılmak üzere uygun metodalarla ayrıştırılarak hammaddeye dönüştürmeye geridönüşüm diyoruz.   Kimyasal atıklar, tekstil ürünleri, beton, metal, plastik maddeler tekrar geri kazanılan maddelere örnek verebiliriz. Tükketmiş olduğumuz ürünleri yeniden üretime kazandırarak öncelikle çevre temizliğine büyük katkı sağlar bu şekilde doğayla dost bir yaşam sürmüş oluruz. Biz  özellikle doğada yok  [ Okumaya Devam ]

Geri Kazanım Nedir ?

Geri Kazanım Nedir ?

Katı atıklar içinde değerlendirilebilir olanların, ayrı toplanması, cinslerine göre ayrılması, fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işlemlerle ikincil ham maddeye veya tarım girdisine dönüştürülmesi ve enerji elde edilmesi için yakılması  şeklindeki faaliyetlerinin tümü geri kazanım olarak adlandırılır.

Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin tekrar üretim süreçlerine kazandırılmasıdır. Her geçen gün artan ihtiyaç karşılanmış olur. Böylece doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Büyük miktarda enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşümü  sağlanan maddeler şunlardır: